Betingelser

Informasjon om endringer, måling og for avbestillinger og datapolicy.

Endringer

Annonsøren kan fritt endre kampanjen frem til 14 dager før første avtalte visning. Ved endring senere enn 14 dager før kampanjestart påløper et gebyr på 20 %. Ved bytte av materiell mer enn én gang i løpet av kampanjeperioden, skal dette avklares på forhånd med ad@tv2.no.

 

Avbestillinger

TV2.no følger INMAs standarder for avbestilling.

 

Måling og rapportering

TV 2’s annonsestyringssystem er til enhver tid gjeldende for måling og rapportering ved kjøp av kampanjer i TV2’s digitale kanaler.

 

Datapolicy

TV2.no følger MBL sin datapolicy.